घर > समाचार > कम्पनी समाचार

RJ Pack को 2021 BRC अडिट यस हप्ता सम्पन्न भयो

2021-06-05

RJ Pack को 2021 BRC लेखा परीक्षण यस हप्ता सम्पन्न भयो, हाम्रो उत्पादन BRC अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, सुरक्षा, वैधानिकता र उच्च गुणस्तरका सबै मापदण्ड र आवश्यकताहरूसँग पूर्ण अनुपालनमा छ।